29/12/2015

Nou tipus de retenció aplicables a partir de l’1 de gener de 2016

Nou tipus de retenció aplicables a partir de l’1 de gener de 2016

Tal i com els vàrem informar el passat mes de juliol al ser aprovat el real Decret Llei 9/2015 de 10 de juliol de mesures urgents per reduir la carga tributaria suportada pels contribuents de l’IRPF i altres mesures de caràcter econòmic, els recordem que a l’any 2016, entrarà en vigor els nous tipus de retenció a compte aplicables a l’IRPF, IS i IRNR.

Com ja vàrem esmentar en el seu dia, a mitjans de l’any 2015 es va produir una reducció dels tipus de retenció aplicables a aquests impostos, i en el 2016 tornen a ser modificats.

Les novetats tributaries amb entrada en vigor 01/01/2016 són:

a) Escala de gravamen aplicables a la base general de l’IRPF pel 2016 reduint amb 0.5 punts el tipus aplicables a cada un dels trams de l’escala, excepte els dos últims trams que es redueixen en un punt.

b) Escala de gravamen aplicables a la base del estalvi de l’IRPF

BASE

Fins el 11 de Juliol de 2015

A partir del 12 de Juliol de 2015

2016

Fins a 6.000 20% 19,50% 19%
De 6.000 a 50.000 22% 21,50% 21%
En endevant 24% 23,50% 23%

c) Tipus de retenció aplicables:

2015 abonats fins el 11 juliol

2015 abonats a partir  12 juliol

2016

Cursos, conferencies i  similars 19% 15% 15%
Administradors 37% 37% 35%
Administradors empreses xifra negoci < 100.000€ 20% 19,50% 19%
Capital mobiliari 20% 19,50% 19%
Activitats professionals 19% 15% 15%
Activitats Professionals inici act (2 primers anys) 9% 7% 7%
Mòduls 1% 1% 1%
Guanys Patrimonials 20% 19,50% 19%
Rendes subjectes  a IS 20% 19,50% 19%
Arrendament immobles 20% 19,50% 19%
Propietat intel·lectual i industrial 20% 19,50% 19%
Cessió drets imatge 24% 24% 24%
No residents RCM, Var.Patr 20% 19,50% 19%
No residents UE, Finlàndia y Noruega resta rendes 20% 19,50% 19%
No residents altres països resta rendes 24% 24% 24%

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari