La Firma

Raich López & Díez és un firma d’advocats i economistes pluridisciplinar que aglutina totes les branques del dret empresarial amb l’objectiu d’oferir un servei global. La firma suma més de 25 anys d’experiència prestant serveis de qualitat a particulars, pimes i empreses multinacionals.

El despatx ofereix als seus clients un servei multidisciplinari en totes les branques de l’assessorament d’empreses (dret mercantil, fiscal, civil, processal, concursal, comptable, laboral, successions i auditories de comptes) oferint la màxima flexibilitat i la capacitat necessària per prestar serveis de qualitat a particulars, pimes i empreses multinacionals. Raich López & Díez treballa tant en l’assessorament empresarial més recurrent, com en operacions del més alt nivell i complexitat, tant a nivell nacional com internacional.

Amb un equip de 15 professionals entre advocats i economistes especialitzats en els àmbits del dret d’empresarial, fiscal i laboral, el bufet té una marcada vocació internacional per donar cobertura a la necessitat creixent dels clients que operen fora del país i dels clients estrangers que volen invertir al nostre país.

La voluntat de seguir creixent en la millora del servei al client, la il·lusió i el propòsit del seu equip de professionals d’oferir la millor qualitat en els seus serveis, combinant el constant estudi i elevat coneixement en la normativa amb la cerca de la solució més personalitzada, pràctica i efectiva per al client, són els valors que guien Raich López & Díez en l’exercici diari de la pràctica professional.

Raich López & Díez té actualment seus a Granollers, Barcelona i Madrid, però té també una important presència internacional a través de la seva pertinença com un dels membres mes actius de la United Legal Network, xarxa internacional de despatxos d’advocats amb membres a 15 països d’Europa que comparteixen una mateixa filosofia de treball basada en l’excel·lència, l’eficàcia i la proximitat i confiança amb el client. A través d’aquesta xarxa, Raich López & Díez es dota d’una eina per intervenir en operacions internacionals, a la vegada que assumeix casos de clients d’altres membres de la xarxa amb activitat a l’estat espanyol.

El 2005 els advocats Camil Raich, Abel López i M. Jesús Rodríguez que fins la data havien prestat els seus serveis en grans firmes, creen el seu propi bufet, Raich López Royo & Asociados, i més tard a l’any 2012, la incorporació de l’assessor fiscal Daniel Díez dóna peu a l’actual firma.