30/04/2014

Enllaços

Enllaços

El propietari d’una pàgina d’Internet pot remetre mitjançant enllaços, sense autorització dels titulars de drets d’autor, a obres protegides que poden consultar-se lliurement a una altra pàgina d’Internet.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea així ho ha disposat en la seva recent Sentència de 13 de febrer de 2014. (assumpte C-466/12, Svensson).

La Llei de Propietat Intel·lectual considera un acte de comunicació la posada a disposició del públic d’obres, tant per procediments amb connexió directa com indirecta, mitjançant els quals qualsevol persona pot accedir a aquestes obres des del lloc i moment que triï.

La normativa comunitària confereix un dret exclusiu als titulars d’autoritzar o prohibir qualsevol comunicació al públic de les seves obres. Ara bé, la presentació en una pàgina d’Internet d’enllaços sobre els quals es pot prémer i que condueixen a obres que poden consultar-se lliurement a una altra pàgina d’Internet, no es considera un acte de comunicació en el sentit que la normativa comunitària contempla per concedir tal dret exclusiu, perquè els continguts remesos són de lliure accés, oberts. De manera que, no està protegit l’esmentat dret exclusiu i, per tant, no necessitarà l’autorització dels titulars.

El TJUE considera que els usuaris de la pàgina en la qual apareixen els enllaços, són destinataris potencials de la comunicació inicial (quan els titulars publiquen a la seva pàgina les seves obres protegides) perquè aquests havien pogut accedir directament a aquestes obres a la pàgina en la qual aquestes van ser comunicades inicialment, sense intervenció del gestor d’aquesta altra pàgina. Aquests formen part del públic pres en consideració pels titulars dels drets d’autor quan aquests autoritzen la comunicació, per la qual cosa no són públic nou.

Com no es considera públic nou, no serà necessària l’autorització dels titulars de les obres protegides, perquè amb o sense mediació de la pàgina intermediària, podrien haver consultat el contingut de la pàgina remesa mitjançant uns enllaços.

Per contra, sí tindran la consideració de clients nous, i per això serà preceptiva l’autorització dels titulars, quan, l’enllaç sobre el qual es pot prémer, permetés als usuaris de la pàgina en la qual es troba aquest enllaç eludir les mesures de restricció adoptades a la pàgina en la qual es troba l’obra protegida per limitar l’accés a aquesta. S’estima que aquest públic no va ser pres en consideració pels titulars dels drets d’autor quan van autoritzar la comunicació inicial, ja que sense la intervenció d’aquesta pàgina, els usuaris no podrien gaudir de les obres difoses. Aquest seria el cas de continguts de pagament o per a abonats.

No serà necessària l’autorització dels titulars encara que els internautes que premin sobre l’enllaç tinguin la impressió de que l’obra se’ls mostra a la pàgina que conté l’enllaç.

Per tant, no es precisa l’autorització dels titulars de drets d’autor quan les remissions siguin a continguts oberts que puguin consultar-se lliurement en Internet, perquè aquest públic podria consultar les obres amb o sense mediació de la pàgina d’Internet que fa les remissions mitjançant enllaços. En cas de no ser contingut de lliure accés, sí serà necessària l’autorització dels titulars de les obres protegides.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari