23/12/2019

DECLARACIÓ DE TRANSACCIONS ECONÒMIQUES I SALDOS D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS A L’EXTERIOR

DECLARACIÓ DE TRANSACCIONS ECONÒMIQUES I SALDOS D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS A L’EXTERIOR

MODEL ETE- Declaració de transaccions econòmiques així com de saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.

Declaració que te obligació de presentar qualsevol persona física o jurídica per declarar davant el Banc d’Espanya les transaccions econòmiques exteriors, és a dir, l’import de cobraments i pagaments realitzats amb l’exterior, i els saldos i variacions d’actius i passius financers davant l’exterior.

Període de presentació:

  • Anual (presentació 20 de Gener) si els imports de la suma de les transaccions de l’any anterior o l’import de la suma dels saldos d’actius i passius a 31/12 de l’any anterior resulten superiors a 1 milió d’euros i inferior a 100 milions d’euros.
  • Trimestral (termini presentació dia 20 abril, juliol, octubre i gener) si els imports de la suma de les transaccions de l’any anterior o l’import de la suma dels saldos d’actius i passius a 31/12 de l’any anterior resulten superiors a 100 milions d’euros i inferior a 300 milions d’euros.
  • Mensual (termini presentació dia 20 del mes següent) si els imports de la suma de les transaccions de l’any anterior o l’import de la suma dels saldos d’actius i passius a 31/12 de l’any anterior resulten superiors a 300 milions d’euros.

Per imports inferiors a 1 milió d’euros no hi ha obligació de presentar la declaració ETE tret que el Banc d’España ho requereixi expressament, pel que s’ha de disposar a 20 de gener de cada any de la informació relativa a l’any anterior.

El termini de presentació de la declaració anual d’operacions de l’exercici 2019 finalitza el pròxim 20 de Gener de 2020.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari