26/02/2019

CONSULTA PÚBLICA PER A LA REFORMA DELS ACORDS VERTICALS

CONSULTA PÚBLICA PER A LA REFORMA DELS ACORDS VERTICALS

La Comissió Europea sotmet a consulta pública la reforma dels Acords Verticals.

El passat 4 de febrer i, fins el pròxim 27 de maig, la Comissió Europea ha convocat una consulta pública amb la finalitat d’estructurar i modelar el futur Reglament d’Exempció per Categories per a Acords Verticals. Aquest Reglament substituirà el que regula els acords verticals en el moment de la consulta, vigent fins el 31 de maig de 2022.

La importància de la consulta recau en la rellevància que tenen els acords verticals. Es tracta d’acords essencials per a l’economia, essent aquests subscrits per operadors econòmics que es troben en diferents nivells de la cadena de producció o distribució.

Degut a l’entrada de nous models de negoci, intermediaris, plataformes digitals; i l’augment de les vendes on-line – tot això en detriment dels fabricants i venedors tradicionals – ha provocat l’aparició de dubtes respecte d’aquests acords.

Davant aquests dubtes cal destacar el paper que han tingut la Comissió Europea i les autoritats nacionals, que han lluitat activament contra els acords verticals limitadors de la competència. Per aquest motiu la Comissió ha volgut realitzar la consulta, per extreure’n impressions i punts de vista de les parts interessades.

Aquesta informació permetrà a la Comissió Europea decidir sobre si deixar que el Reglament vigent expiri, perllongar la seva duració o revisar-lo (tenint en compte els canvis que ha sofert el mercat des de la seva adopció al 2010).

Efectivitat, eficiència, rellevància, coherència i valor afegit a la Unió Europea, són els criteris que es faran servir per avaluar les respostes de la consulta. Un cop analitzades, durant el quart trimestre del 2019 hi ha previst organitzar un taller obert a les parts interessades a Brussel·les.

A més, en el marc del grup de treball sobre restriccions verticals de la Xarxa Europea de la Competència, es duran a terme diàlegs estructurats amb les autoritats competents dels Estats membres de la UE.

Per últim, es preveu que l’adopció del nou Reglament d’Acords Verticals per la Comissió Europea sigui, si totes les etapes del procés legislatiu segueixen el seu curs, durant el segon trimestre de 2020.

Esperant que sigui del seu interès, quedem a la seva disposició per qualsevol ampliació o comentari.

Rebin una cordial salutació.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari