26/02/2019

CONSULTA PÚBLICA PER A LA REFORMA DELS ACORDS VERTICALS

La Comissió Europea sotmet a consulta pública la reforma dels Acords Verticals. El passat 4 de febrer i, fins el pròxim 27 de maig, la Comissió Europea ha convocat una consulta pública amb la finalitat d’estructurar i modelar el futur Reglament d’Exempció per Categories per a Acords Verticals. Aquest Reglament substituirà el que regula els.

10/05/2018

SOL·LICITI EL BONUS 2018

El Real Decret 231/2017 de 10 de març aprova el sistema de reducció de les cotitzacions per aquelles empreses que hagin reduït la sinistralitat laboral. BENEFICIARIS: Empreses que cotitzin en el règim de la Seguretat Social per contingències professionals. REQUISITS: Haver cotitzat a la Seguretat Social un volum superior a 5.000 euros en quotes per.