27/03/2019

MODIFICACIONS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 7/2019

MODIFICACIONS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 7/2019, DE L’1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER. El dia 5 de març de 2019 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Es destaca que Espanya es troba davant importants reptes en matèria d’habitatge lligats.

14/03/2019

NOVA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

Avui en dia, la informació és un bé objecte de comerç i els avenços tecnològics en faciliten la seva divulgació, podent així produir un perjudici a les empreses, és per aquesta raó que el passat 20 de febrer es va publicar al BOE la Llei 1/2019 de Secrets Empresarials (que va entrar en vigor ahir,.

20/12/2018

NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

La nova Llei Orgànica de 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals, possiblement coneguda amb les sigles LOPDGDD, en els seus 97 articles ens porta importants novetats que regularan la nostra activitat, com veurem a continuació: La primera sorpresa és la inclusió d’una sèrie de drets digitals, molts d’ells d’especial rellevància en.