04/11/2019

DECLARACIÓ INFORMATIVA OPERACIONS VINCULADES – MODEL 232

El passat 30 d’agost de 2017, es va publicar en el BOE l’ ordre HFP/816/2017 per la qual s’aprova el model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals. Aquesta Ordre té com a finalitat traslladar determinats quadres informatius en relació a operacions.

15/07/2019

L’ADVOCACIA ESPANYOLA CREA EL PRIMER REGISTRE D’IMPAGATS JUDICIALS

Es crea a Espanya el primer Registre d’Impagats Judicials (RIJ), aquest fet suposa una novetat i una revolució jurídica de caràcter mundial, que posiciona al país a l’avantguarda de la innovació. A més, dota el nostre sistema judicial i financer de major transparència i seguretat en el trànsit jurídic i mercantil amb la més avançada.

09/01/2019

PRINCIPALS NOVETATS FISCALS I MERCANTILS

Al llarg de la segona quinzena del passat mes de desembre del 2018 han estat aprovades diverses mesures fiscals i mercantils, destacant entre elles les següents: Reial Decret-Llei 21/2018, del 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. A partir del 19 de desembre del 2018, s’introdueix una exempció en TPO pels.

31/12/2018

MODEL ETE

Declaració de transaccions econòmiques, així com de saldos d’actius i passius financers amb l’exterior. Declaració que té obligació de presentar qualsevol persona física o jurídica per declarar davant el Banc d’Espanya les transaccions econòmiques exteriors, és a dir, l’import de cobraments i pagaments realitzats amb l’exterior, i els saldos i variacions d’actius i passius financers.