04/10/2016

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE DE PRÉSTEC HIPOTECARI

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE DE PRÉSTEC HIPOTECARI

Arrel de la Directiva europea 2014/17/EU, el Ministeri d’Economia i Competitivitat ha impulsat, a fi d’avançar en una transposició (el termini va expirar el passat 21 de març) un Avantprojecte de Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, pel qual el subjecte hipotecat podrà extingir el préstec hipotecari amb anterioritat a la data pactada per la seva expiració, mitjançant amortització anticipada de l’import degut al banc. A això afegeix per una banda, que la seva aplicació serà retroactiva als contractes ja firmats i, per altre banda, que la banca espanyola no podrà cobrar comissions per aquesta amortització anticipada, sigui aquesta total o parcial, una vegada transcorreguts els 6 primers anys de la hipoteca.

Aquest Avantprojecte contempla en tot cas, el possible establiment de comissions a favor del prestador quan l’amortització anticipada del préstec es produeixi durant els 5 primers anys del contracte, en aquest cas la comissió no podrà excedir del 0.25% del capital reemborsat anticipadament.

Si d’altre banda, es produeix una amortització anticipada durant els 3 primers anys, es podrà establir una comissió que no excedeixi el límit del 0.5% del capital reemborsat anticipadament.

Fins a dia d’avui, aquestes comissions no es trobaven limitades per Llei, si bé s’exigia pel seu cobrament, que la cancel·lació suposés una pèrdua per a l’entitat prestadora.

El fins ara exposat es troba plasmat al ja esmentat Avantprojecte de Llei. Cal recordar que ens trobem davant un avantprojecte i no davant una Llei pròpiament. No obstant aquesta sembla ser la tendència que regirà pròximament els contractes de préstec hipotecaris.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari